Welkom op onze agendawebsite

Wegens ziekte is Dr. de Vos tijdelijk afwezig.
Vanaf 18 september wordt zij tijdelijk vervangen door dr. Emilie PEEMANS.

Boek nu online je afspraak via de link op deze site.
Indien meerdere personen, gelieve meerdere afspraken te boeken.

Bij urgenties of ontbreken van beschikbare afspraakmogelijkheden ,
gelieve het praktijknummer te bellen

Voorschriften:
Vraag voldoende herhaalvoorschriften tot de volgende controle, om telefonische voorschrift-aanvragen te beperken.

Huisbezoeken:
Indien mogelijk aanvragen voor 10 uur

Globaal Medisch Dossier ( GMD ):
Vraag de arts of het GMD in orde is : U betaalt 30 % minder remgeld en het avondsupplement is
volledig terugbetaald

Wachtdienst:
Bij afwezigheid kunt u de wachtarts bereiken via het betaalnummer 0903 39998