Welkom op onze agendawebsite

We bedanken dokter Peemans voor haar inzet tijdens de afwezigheid van dr De Vos.
Dr De Vos zal de consultaties hernemen in de loop van de maand juni.

Boek nu online je afspraak via de link op deze site.
Indien meerdere personen, gelieve meerdere afspraken te boeken.

Bij urgenties of ontbreken van beschikbare afspraakmogelijkheden ,
gelieve het praktijknummer te bellen

Voorschriften en documenten :
Vraag voldoende herhaalvoorschriften tot de volgende controle. Wegens de verstrengde Privacy-wetgeving zullen vanaf 1 juni geen documenten meer in de gang gelegd worden.
Gelieve deze op te halen bij de geconsulteerde ( of gecontacteerde ) arts tijdens zijn/haar spreekuur.

Huisbezoeken:
Indien mogelijk aanvragen voor 10 uur

Globaal Medisch Dossier ( GMD ):
Vraag de arts of het GMD in orde is : U betaalt 30 % minder remgeld en het avondsupplement is
volledig terugbetaald

Wachtdienst:
Bij afwezigheid kunt u de wachtarts bereiken via het betaalnummer 0903 39998