Welkom op onze agendawebsite

Boek nu online je afspraak via de link op deze site.
Indien meerdere personen, gelieve meerdere afspraken te boeken.

Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te brengen . Voor kinderen ISI+ of Kids ID.

Wij voorzien 15 minuten per afspraak. Gelieve in de mate van het mogelijke deze tijdspanne te respecteren en zo nodig meerdere afspraken te boeken.

Als u van Overijse of Huldenberg komt , gelieve op tijd te vertrekken gezien de omleiding door de wegeniswerken

Bij urgenties of ontbreken van beschikbare afspraakmogelijkheden ,
gelieve het praktijknummer te bellen om iets af te spreken.

Voorschriften en documenten :
Vraag voldoende herhaalvoorschriften tot de volgende controle. Wegens de Privacy-wetgeving zullen  geen documenten meer in de gang gelegd worden.
Gelieve deze op te halen bij de geconsulteerde ( of gecontacteerde ) arts tijdens zijn/haar spreekuur.

Huisbezoeken:
Indien mogelijk aanvragen voor 10 uur .

Globaal Medisch Dossier ( GMD ):
Vraag de arts of het GMD in orde is : U betaalt 30 % minder remgeld en het avondsupplement is
volledig terugbetaald .

Wachtdienst:
Bij afwezigheid kunt u de wachtarts bereiken via het betaalnummer 0903 39998